Vítejte na našich stránkách s nabídkami našich služeb:

Provádíme El. revize v rozsahu oprávnění E2A a E2B 

 

Rozsah poskytovaných el. revizí na vyhrazeném el. zařízení:
 


  • revize. el. instalací, (do 1000V)
  • revize LPS - "hromosvodů" i aktivních
  • revize/kontroly pracovních strojů,
  • revize a kontroly elektrických spotřebičů s pohyblivým
    přívodem (revize nepřipevněných spotřebičů, revize spotřebičů
    držených v ruce, revize el. ručního nářadí), revize zdravotnických zařízení
  • revize LSP - "hromosvod" v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • revize el. instalací v prostředí s nebezpečímn výbuchu (do 1000V)

 

 

Nejdůležitějším
důvodem pro provádění revizí elektrických zařízení je bezesporu ochrana osob a
majetku při jejich používání. Poškozený spotřebič, i když jeho závada není na
pohled patrná, může způsobit nemalé materiální škody či závažný úraz, popř. i
smrt člověka. Takovou závadu ovšem revize bezpečně odhalí a neblahým následkům
zabrání.

Dalším nezanedbatelným důvodem je skutečnost, že
provádění těchto revizí je pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby ze
zákona povinné, a jejich neprovádění je tudíž ze strany orgánů státního dozoru
sankcionováno. Na zákonnou povinnost provádění těchto revizí též navazuje
krácení pojistného plnění ze strany pojišťoven v případech, kdy škodu způsobí
nezrevidovaný spotřebič. V případě neprovádění revizí elektrických spotřebičů
též není možné získat certifikát ISO 9001.

Celou problematiku provádění revizí elektrických
spotřebičů ošetřuje nemalé množství právních předpisů, v následujících řádcích
uvádíme nejdůležitější z nich včetně citací podstatných
částí.

Samotnou povinnost
provádění revizí stanovuje Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), a to ve své
páté části a zejména Zákon č. 309/2006 Sb. (Zákon o dalších požadavcích
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)